ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

 

Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων

 

Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Κάθε τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να καταρτίσει Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού. Περιλαμβάνει τη ανάπτυξη σχεδίου δράσης και σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος. Η ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος αφορά σε όλα τα καταλύματα (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ).

 

(Α) Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

Ειδικότερα για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος ακολουθείται το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ.

(Α.1) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος εφαρμογής, όπου, στο κατάλυμα «House Panorama Sea View» ορίζεται, η Θυμιατή Μαρία ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του καταλύματος.

(Β) Πλάνο Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση της Συντονίστριας Θυμιατή Μαρίας αφορά στα παρακάτω ζητήματα:

Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού

Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών

Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό

Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας

Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών

Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής

Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο

(Β.1) Η Συντονίστρια του καταλύματος Θυμιατή Μαρία έχει εκπαιδευτεί από:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ“. Τα  σεμινάρια είναι διάρκειας 12 ωρών και πραγματοποιήθηκαν με την μορφή τηλεκπαίδευσης 

(Β.2) Η εκπαίδευση της Συντονίστριας Θυμιατή Μαρίας ολοκληρώθηκε πριν την λήξη της προθεσμίας που έχει τεθεί.

(Β.4) Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος

(Β.4.1)  Το κατάλυμα «House Panorama Sea View» χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων.

(Β.4.2)  Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.

(Β.4.4)  Γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

Αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να το δηλώσει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία.

(Γ) Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ

(Γ.1) Ορίζεται ως υπεύθυνη για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος η Θυμιατή Μαρία, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του καταλύματος.

(Ε) Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Προσοχή δίδεται στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

Τηρείται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου υπηρεσίας και συμβάντων.

(ΣΤ) Ενημέρωση και Επικοινωνία

(ΣΤ.1) Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.

(ΣΤ.2) Η ιστοσελίδα του καταλύματος περιλαμβάνει ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία έχουν αναρτηθεί τα μέτρα και η νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check-in/check-out.

(ΣΤ.3) Ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος όπως σήμανση προ της εισόδου στους επιμέρους κοινόχρηστους χώρους και έντυπη ενημέρωση στην υποδοχή.

(Ζ) Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Υποδοχής (reception/concierge)

(Ζ.1) Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού – COVID-19

(Ζ.5) Στην υποδοχή υπάρχει ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.

(Ζ.11) Γίνεται αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων

(Ζ.13) Δύναται η δυνατότητα check-in σε υπαίθριο χώρο

(Ζ.15) Γίνεται απολύμανση των key cards –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.

(Ζ.16) Έχει γίνει, ειδικά για φέτος, διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών: Check-out μέχρι τις 11.00πμ και check-in από τις 3.00μμ.

Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

(Ζ.17) Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες

(Η) Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων Χώρων (καθαριότητα-housekeeping)

(Η.1) Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.

(Η.2) Τηρούνται οι Ειδικές Οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΟΔΥ

(Η.3) Έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» όπως πόμολα κτλ.

(Η.4) Τηρείται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.

(Η.5) Γίνεται σχολαστικός Έλεγχος Καλής Λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών)

(Η.6) Παρέχεται επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.

(Η.7) Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

Το προσωπικό καθαριότητας αποφεύγει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει, όπου μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.

Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης

Διακριτική παρακολούθηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τη διοίκηση

(Η.8) Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση), παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

(Η.9) Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

(Η.10) Επιλογή πολιτικής σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. Με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

(H.14) Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°)

(Η.18) Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π.  (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)

(Η.19) Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.

(Η.20) Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.

(Η.22) Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.

(Η.24) Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.)

(Ι) Χώροι αναψυχής για Παιδιά

(Ι.2) Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σε εξωτερικό χώρο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

(ΙΒ) Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

(ΙΒ.11) Τα διακοσμητικά συντριβάνια λειτουργούν με  χρήση πόσιμου νερού και απολύμανση με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού απολυμαντικού και διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των μερών τους.

(ΙΔ) Πόσιμο νερό -Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης

(ΙΔ.1) Το κατάλυμα συμμορφώνεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης» και με την οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic».

(ΙΔ.2) Το κατάλυμα ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic»..

(ΙΔ.4) Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) λειτουργούν σωστά και συνεχώς και έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές, πράγμα το οποίο γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες.

(ΙΕ) Κλιματισμός και αερισμός χώρων

Το κατάλυμα τηρεί τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

(ΙΗ) Κοινόχρηστοι χώροι (ανοιχτοί και κλειστοί)

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά. Λειτουργία των χώρων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

(ΙΗ.3) Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις – εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, κώνους ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.

(ΙΗ.4) Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών

(ΙΗ.5) Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τμ)

(ΙΗ.6) Προτροπή για self-service parking αντί για υπηρεσία valet

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Συντονιστής Σχεδίου Δράσης

Θυμιατή Μαρία

Τ. 0030-6976463176

Ε. panorama.house@yahoo.gr